fbpx

TERMENI ȘI CONDIȚII

S.C. INFOSEC CENTER S.R.L oferă accesibilitate la pagina web în baza termenilor și condițiilor de mai jos. Prin accesarea şi utilizarea site-ului, acceptaţi aceşti termeni de utilizare.

Infosec Center S.R.L este o companie înregistrată în România având numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J22/750/2018 și C.U.I. RO 39085320.

Permitem accesul la site-ul nostru și putem retrage sau modifica site-ul fără notificare. Nu vom fi răspunzători dacă, din orice motiv, site-ul nostru nu este disponibil într-un anumit moment sau pentru o anumită perioadă. Putem restricţiona accesul la unele părţi ale site-ului nostru sau la întregul site.

Suntem proprietarul sau deţinătorul de licenţă pentru toate drepturile de proprietate intelectuală care apar pe site-ul nostru şi în materialele publicate pe acesta, inclusiv, fără limitare, mărci comerciale, logo-uri, grafică, fotografii, animaţii, semne, video, publicații, rapoarte și text. Utilizarea site-ului nostru şi a conţinutului său nu vă acordă niciun drept asupra proprietăţii noastre intelectuale sau proprietăţii intelectuale a terţilor din site-ul nostru şi conţinutul său.

Nu puteţi copia, reproduce, republica, descărca, posta, difuza, înregistra, transmite, exploata comercial, edita, comunica publicului sau distribui în orice mod serviciile, paginile web sau materialele de pe site-ul nostru sau coduri de calculator cu elemente care cuprind aceasta. Orice altă utilizare decât cea permisă în temeiul acestor termeni poate fi realizată numai cu autorizare.

Cu excepţia cazului în care se prevede altfel, terţii (de exemplu, partenerii de afaceri, departamentele guvernamentale, clienţii şi asociaţii) care îşi publică conţinutul pe site-ul nostru păstrează proprietatea deplină a drepturilor de autor asupra materialului lor.

Puteţi folosi site-ul nostru (sau orice parte a acestuia), în conformitate cu toate legile aplicabile relevante pentru jurisdicţia de la care accesaţi site-ul nostru.

Sunteţi de acord ca în utilizarea site-ul nostru (sau orice parte a acestuia) nu veţi:

 • Utiliza site-ul nostru în orice mod care poate duce la încurajarea, achiziţionarea sau efectuarea de orice activități penale sau ilegale;
 • Transfera fişiere la sau prin intermediul site-ul nostru care conţin viruşi, troieni, viermi sau orice altceva care este rău intenţionat sau tehnologic dăunătoare sau care pot interfera, întrerupe sau perturba funcţionarea normală a site-ului nostru;
 • Introduce sau transfera prin intermediul materialului site-ul informații care sunt defaimatoare, calomniose, obscene, ofensatoare, amenințătoare, blasfemii, sau materiale care poate provoca disconfort;
 • Utiliza site-ul nostru într-un mod în care provoacă întreruperea, deteriorarea sau disfuncționalitatea site-ul;
 • Folosi site-ul nostru într-un mod care încalcă drepturile unei alte persoane sau firme (inclusiv, fără limitare, drepturi de proprietate intelectuală sau drepturi de confidențialitate);
 • Face nimic care ar încerca să ocolească sau interfera cu orice caracteristici de securitate ale site-ul nostru;
 • Încerca să obţineți acces neautorizat la orice parte sau componentă a site-ului nostru, serverul pe care site-ul nostru este găzduit sau orice server, computer sau bază de date conectată la site-ul nostru;
 • Încărca fişiere care conţin un link Hypertext activ la un alt site web.

Toate vânzările de bilete sunt supuse Politicii de confidențialitate și T&C.

În momentul în care nu sunteți de acord cu datele prevăzute în Politica de Confidențialitate și T&C, vă rugăm să încetați folosirea serviciilor oferite prin această pagină web.

În momentul achiziției unui bilet sau a înregistrării pentru un eveniment organizat de Infosec Center S.R.L vă oferiți în mod expres consimțământul de fi de acord cu toate prevederile din Politica de confidențialitate și T&C.

Infosec Center S.R.L își rezervă dreptul de a schimba Politica de Confidențialitate și T&C, incluzând dar nu numai prețul biletelor fără a oferi o notificare prealabilă. Fiecare modificare va fi postată pe acest site, motiv pentru care vă sfătuim să verificați pagina noastră web ocazional și în special înainte de a achiziționa un bilet.

Confirmaţi că:

 • Toate informațiile și detaliile furnizate de dumneavoastră către noi (inclusiv la înregistrare, dacă este cazul) sunt adevărate, exacte și actualizate în toate privințele și în orice moment;
 • Veţi respecta restricţiile de utilizare a site-ului nostru, aşa se prevede la alineatul (4) şi după se prevede în altă parte în aceşti termeni;
 • În ceea ce priveşte orice material publicat pe site-ul nostru, aveţi dreptul de a face acest lucru şi a obţine toate licențe sau aprobările necesare.

Orice idei, sugestii, comentarii, concepte, know-how, informaţii, tehnici, text, fotografii, grafică sau alt conţinut („materiale”) pe care le trimiteţi sau încărcaţi pe site-ul nostru vor fi considerate non-confidenţiale şi non-proprietate.

Prin transmiterea oricăror material către noi, garantați că acesta nu va fi:

Defăimătoar, calomnios, obscen, ofensator, amenințător, sau un material care poate provoca disconfort sau anxietate;
Încălca drepturile legale ale oricărei alte persoane;
Încălcaţi drepturile de autor, mărcile comerciale, secretul comercial, dreptul de proiectare, brevetul sau alte proprietăţi intelectuale sau dreptul de proprietate de orice fel oriunde în lume;
Falsifica sau şterge orice atribute de autor, sau de a elimina în caz contrar orice notificări corespunzătoare legale sau de proprietate;
Nu vom fi responsabili, sau răspunzători faţă de nici o terţă parte, pentru conţinutul sau acurateţea oricăror materiale postate de către dumneavoastră sau de către orice alt utilizator al site-ului web.

Nu acceptăm nicio răspundere pentru:

Deteriorarea sistemului de operare al calculatorului sau pierderea datelor care rezultă din utilizarea site-ului nostru sau în legătură cu descărcarea de orice material postat, sau pe orice site conectat la acesta, cu excepţia cazului în care aceste daune rezultate din neglijenţa noastră;
Orice pierdere, deteriorare, cheltuieli, costuri, întârzieri sau alte răspundere (inclusiv, fără a se limita la orice pierderi financiare, ar fi pierderea de profit) pe care le poate suporta ca urmare a oricărui eveniment dincolo de controlul nostru rezonabil (inclusiv, fără a se limita la orice eşec al transmiterea, comunicarea, computerul sau alte facilităţi sau incapacitatea de a accesa site-ul nostru pentru orice motiv sau orice eşec, eroare sau întârziere în trimiterea sau primirea de orice notificare sau comunicare sau de instruire prin intermediul post sau orice mediu electronic).
Tot conţinutul de pe site-ul nostru este furnizat pe un „ca atare”.

Prin transmiterea oricăror material către noi, garantați că acesta nu va fi:

Defăimătoar, calomnios, obscen, ofensator, amenințător, sau un material care poate provoca disconfort sau anxietate;
Încălca drepturile legale ale oricărei alte persoane;
Încălcaţi drepturile de autor, mărcile comerciale, secretul comercial, dreptul de proiectare, brevetul sau alte proprietăţi intelectuale sau dreptul de proprietate de orice fel oriunde în lume;
Falsifica sau şterge orice atribute de autor, sau de a elimina în caz contrar orice notificări corespunzătoare legale sau de proprietate;
Nu vom fi responsabili, sau răspunzători faţă de nici o terţă parte, pentru conţinutul sau acurateţea oricăror materiale postate de către dumneavoastră sau de către orice alt utilizator al site-ului web.

Prelucrăm informaţii despre dumneavoastră în conformitate cu declaraţia noastră de confidenţialitate. Trebuie să citiți angajamentul nostru de respectare a confidențialității, care conține informații importante despre utilizarea datelor dumneavoastră personale, alte informații privind confidențialitatea și procesele și politicile noastre de securitate și care fac parte din acești termeni. Utilizând Site web Sunteţi de acord cu o astfel de prelucrare şi vă garantează că toate datele furnizate de către dumneavoastră este corectă.

Putem coopera cu orice autorităţi de aplicare a legii sau cu ordin judecătoresc care ne solicită sau ne direcţionează să divulgăm identitatea sau localizarea oricărei persoane care încalcă sau încalcă alineatul (4) sau pentru prevenirea sau detectarea infracţiunilor sau reţinerea sau urmărirea penală a infractorilor.

Putem investiga orice încălcare a acestor termeni sau plângeri raportate şi să ia orice acţiune pe care o considerăm adecvate (care pot include, fără limitare, eliminarea oricare dintre informaţiile dumneavoastră, emiterea de avertismente, suspendarea, restricţionarea sau de reziliere a accesului la şi/ sau eliminarea oricăror materiale de pe site-ul web.

Putem modifica aceşti termeni în orice moment. Toate aceste modificări vor avea efect de îndată ce au fost postate pe site-ul web şi se consideră că ați acceptat acele modificări prin utilizarea de către dumneavoastră a site-ului din acel moment.

În caz de orice dispută în ceea ce priveşte aceşti termeni sau orice cerere care rezultă sau este legată de o vizită a  site-ului web se aplică legile din România.

en_USEnglish