fbpx

POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE

Această Politică de Confidențialitate vă explică modul în care datele dvs cu caracter personal sunt prelucrate. Vă rugăm să citiți cu atenție această Politică de Confidențialitate pentru a înțelege practicile noastre de confidențialitate deoarece prin utilizarea acestei pagini web, prin participarea la evenimentul FACTORY 4.0 conference sau prin utilizarea serviciilor oferite de parteneri, veți fi considerat că ați citit termenii săi. La fel, este important să citiți și orice altă notificare de confidențialitate sau de prelucrare a datelor cu caracter personal pe care o vom furniza cu anumite ocazii sau evenimente, suplimentar la această Politică de Confidențialitate, astfel încât să fiți pe deplin informați cu privire la modul în care prelucrăm datele dvs cu caracter personal.

S.C. INFOSEC CENTER S.R.L – organizatorul evenimentului FACTORY 4.0 conference, împreună cu partenerii evenimentului sunt Operatori de Date Asociați ai datelor dvs cu caracter personal. Fiecare Operator de Date Asociat va prelucra datele dvs cu caracter personal în strictă conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu propriile politici/proceduri de protecție a datelor cu caracter personal.

Persoanele vizate sunt persoanele fizice înscrise, prin intermediul formularului de înscriere de pe această pagină web, pentru a participa la evenimentul FACTORY 4.0 sau la alte evenimente organizate de către S.C. INFOSEC CENTER S.R.L și partenerii săi.

În momentul înscrierii și participării dvs la evenimentul FACTORY 4.0 vă vor fi solicitate/colectate următoarele date cu caracter personal:
– Nume;
– Prenume;
– Funcția pe care o dețineți;
– Compania la care activați/ în numele căreia participați;
– Adresa de e-mail;
– Număr de telefon.

* Operatorii de Date nu vor colecta datele dvs cu caracter personal de la persoane terțe. În cazul unui asemenea schimb/transfer de date Operatorii de Date vă vor informa, fără întârzieri nejustificate, în conformitate cu legislația în vigoare.

• Organizarea și desfășurarea evenimentului FACTORY 4.0 – Prelucrarea datelor dvs cu caracter personal în acest scop este necesară pentru organizarea și desfășurarea eficientă a evenimentului. Colectarea datelor în acest scop are loc în baza interesului legitim. Refuzul de a
furniza datele solicitate nu va avea consecințe negative pentru dvs însă va putea crea dificultăți în organizarea și desfășurarea evenimentului.
• Activități de promovare, presupune publicarea pe site sau/și rețele de socializare a organizatorului și a Operatorilor de Date a materialelor foto realizate în cadrul evenimentului FACTORY 4.0 – Prelucrarea datelor cu caracter personal în acest scop are loc exclusiv în baza consimțământului dvs oferit prin intermediul formularului pus la dispoziția dvs înainte de începerea evenimentului. Refuzul de a ne furniza consimțământul pentru activitățile de promovare nu va avea consecințe negative pentru dvs.
*Consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs cu caracter personal în acest scop poate fi revocat în orice moment adresând o solicitare în acest sens organizatorului sau Operatorilor de Date (partenerilor evenimentului). Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea
prelucrării efectuate pe baza consimțământului oferit înainte de retragerea acestuia.
• Activități de marketing, presupune transmiterea, prin modalitatea indicată de dvs (sms/email), de către Operatorii de Date, a comunicărilor comerciale cu privire la produsele și serviciile acestora – Prelucrarea datelor cu caracter personal în acest scop are loc doar în baza
consimțământului oferit de dvs prin bifarea căsuței adecvate din formularului de înscriere de pe această pagină web. Refuzul de a ne furniza consimțământul pentru activitățile de marketing nu va avea consecințe negative pentru dvs.
*Consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs în scop de marketing poate fi revocat în orice moment adresând o solicitare în acest sens Operatorului de Date în cauză sau puteți să vă dezabonați de la primirea comunicărilor comerciale utilizând opțiunea de dezabonare de la
sfârșitul fiecărui email/sms ce conține comunicări comerciale. Retragerea consimțământului nu va afecta însă legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului oferit înainte de retragerea acestuia.
• Monitorizare trafic și îmbunătățirea calității experienței dvs pe această pagină web– presupune asigurarea bunei funcționări a acestei pagini web, inclusiv îmbunătățirea permanentă a experienței vizitatorilor pe această pagină. Prelucrarea datelor cu caracter personal în acest scop are loc în baza consimțământului dvs oferit prin acceptul cooki-urilor de pe această pagină web. Refuzul cookie-urilor de sesiune poate crea dificultăți în accesarea acestei pagini web. Pentru mai multe detalii vă rugăm să vizualizați Politica de Cookies.
• Soluționarea solicitărilor și a sesizărilor venite din partea dvs – Prelucrarea datelor cu caracter personal în acest scop are loc în baza îndeplinirii obligației legale de a vă răspunde în termenul stabilit prin lege tuturor solicitărilor sau sesizărilor adresate organizatorului
evenimentului sau Operatorilor de Date. Acest tip de prelucrare nu necesită consimțământul dvs.
*Datele dvs cu caracter personal vor fi folosite doar pentru scopurile menționate în această Politică de Confidențialitate, respectiv, strict pentru scopul pentru care au fost colectate. În cazul în care va interveni necesitatea utilizării datelor dvs cu caracter personal pentru un alt scop decât cele relatate în această Politică de Confidențialitate, Operatorii de Date vă vor informa, fără întârzieri nejustificate, și vă vor
explica baza legală care le permite să facă acest lucru.

Operatorii de Date vor prelucra datele dvs cu caracter personal atât timp cât este necesar pentru atingerea scopurilor de prelucrare menționate mai sus sau pentru exercitarea obligațiilor legale expres prevăzute în lege. Dacă legea nu prevede expres o perioada de păstrare a datelor dvs cu caracter personal, perioada de retenție poate fi deterinată în funcție de unul dintre următoarele criterii, dar nefiind limitate la acestea: perioada de valabilitate a contractului semnat cu dvs; cerințe/necesități organizatorice; durata relațiilor de afaceri/a parteneriatelor cu dvs; activități de marketing; statistici; etc. Fiecare Operator de Date care are acces/prelucrează datele dvs cu caracter personal va aplica perioada de retenție conform criteriilor de mai sus și conform politicilor/procedurilor sale interne cu privire la retenția datelor cu caracter personal.

Operatorii de Date, de regulă, nu vor transfera datele dvs cu caracter personal persoanelor terțe. Aceștia vor putea însă divulga datele dvs cu caracter personal dacă o astfel de divulgare este necesară autorităților în legătură cu desfășurarea unei investigații; pentru respectarea unor prevederi legale; pentru prevenirea unei eventuale încălcări a legii; etc.
Datele dvs cu caracter personal nu vor fi transferate în țări terțe.

Fiecare Operator de Date care prelucrează datele dvs cu caracter personal a implementat măsuri de securitate tehnice și organizatorice adecvate pentru a menține integritatea datelor dvs și pentru a preveni distrugerea, pierderea accidentală, accesarea sau utilizarea neautorizată, modificarea sau dezvăluirea neautorizată a datelor dvs cu caracter personal. Aceștia vor prelucra datele dvs cu caracter personal în strictă conformitate cu prevederile legale în vigoare cât și cu politicile și procedurile lor interne de securitate a datelor cu caracter personal.

Persoanele vizate pot cere, în orice moment, organizatorului sau oricărui Operator de Date, exercitarea următoarelor drepturi:
1) Dreptul de acces – la cerere, operatorii de date vă vor oferi informații despre datele dvs cu caracter personal pe care le prelucrează.
2) Dreptul la rectificarea datelor – puteți cere oricând operatorilor de date corectarea sau completarea datelor dvs cu caracter personal inexacte sau incomplete.
3) Dreptul de a restricționa utilizarea datelor – puteți solicita operatorilor de date restricționarea utilizării datelor dvs cu caracter personal, cu excepția cazurilor în care legea prevede altfel.
4) Dreptul de a șterge datele (dreptul de a fi uitat) – la cerere, și în cazurile în care legea permite, operatorii de date vor șterge din sistemele sale datele dvs cu caracter personal pe care le prelucrează. Cu toate acestea, anumite date ce țin de îndeplinirea anumitor obligații legale sau
contractuale vor putea fi șterse numai după o anumită perioadă de timp.
5) Dreptul de a vă retrage consimțământul – aveți dreptul ca, în orice moment, să vă retrageți consimțământul acordat pentru prelucrarea datelor dvs cu caracter personal, cu efect în viitor. Retragerea consimțământului însă nu va afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza
consimțământului oferit înainte de retragerea acestuia.
6) Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs cu caracter personal – puteți, în orice moment, să informați operatorii de date despre opunerea prelucrării datelor dvs cu caracter personal, cu efect în viitor.
7) Dreptul la portabilitatea datelor – la solicitarea dvs operatorii de date vor putea facilita portabilitatea datele dvs cu caracter personal.
8) Dreptul de a nu face obiectul unei decizii individuale automatizate – adică dreptul de a nu face obiectul unei decizii luate exclusiv pe baza procesării automatizate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice și care privesc persoana vizată sau în mod similar o
afectează într-o măsură semnificativă.
9) Dreptul de a contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțele competente, în măsura în care considerați că drepturile v-au fost încălcate.

Această pagină web nu este destinată copiilor, respectiv, organizatorul evenimentul și Operatorii de Date NU colectează, prin intermediul acestei pagini web, cu bună știință, date cu caracter personal referitoare la copii.
Dacă descoperim că un minor sub 16 ani ne-a trimis, prin intermediul acestei paginii web, date cu caracter personal, fără consimțământul părinților sau tutorilor, vom șterge acele date imediat, fără întârzieri nejustificate.
Dacă considerați că am fi putut colecta date cu caracter personal transmise de către un minor cu vârsta de sub 16 ani vă rugăm să contactați imediat organizatorul evenimentului la adresa de email: contact@factory.ro.

a) Pentru întrebări cu privire la această Politică de Confidențialitate și la modalitatea de colectare și prelucrare a datelor dvs cu caracter personal în vederea organizării și desfășurării evenimentului FACTORY 4.0, vă rugăm să vă adresați organizatorului evenimentului – S.C. INFOSEC CENTER S.R.L – la adresa de email: privacy@factory.ro.
b) Pentru întrebări cu privire la prelucrarea datelor dvs cu caracter personal de către fiecare Operator de Date în parte sau cu privire la exercitarea drepturilor menționate în prezenta Politică de Confidențialitate, vă rugăm să vă adresați Operatorilor de Date folosind datele de contact detaliate în secțiunea OPERATORI DE DATE.
c) Pentru înaintarea unei sesizări Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu privire la încălcarea legislației în domeniul protecției datelor cu caracter personal de către organizator sau de către Operatorii de Date, vă rugăm să accesați: http://www.dataprotection.ro.
d) Pentru exercitarea unui drept în instanță vă rugăm să vă adresați instanțelor competente.

FACTORY 4.0  și partenerii acesteia depun constant eforturi pentru îmbunătățirea practicilor sale cu privire la protecția datelor cu caracter personal dar și pentru a fi tot timpul conformi cu prevederile legislației în domeniu și cu modificările aduse acestora. Astfel, această Politică de Confidențialitate poate fi modificată sau actualizată frecvent de aceea vă rugăm să verificați constant pentru a vedea orice actualizări sau modificări ale acesteia.

en_USEnglish