fbpx

FABRICA 4.0

MYSMIS 142950

Contract de finanțare nr. POCU/860/3/12/142950

Proiect cofinanțat

POCU/860/3/12/142950

FABRICA 4.0

MYSMIS 142950

Programul

OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN

Este un proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, care se va derula în perioada mai 2022 – noiembrie 2023 și va fi implementat de către Asociația constructorilor de Automobile din România, împreună cu 3 parteneri: Best Smart Consulting SRL, Best Smart Digital SRL și Digital Twin SRL.

Obiectivul general

al proiectului va genera pe termen mediu şi lung efecte pozitive în ceea ce priveşte dezvoltarea capitalului uman şi creşterea adaptabilitatii angajatilor pe piaţa muncii prin asigurarea concordanţei dintre formarea profesională şi cerinţele locului de munca şi generarea de noi oportunităţi pentru angajaţi de a se integra cu succes pe o piaţă a muncii modernă.

Obiective Specifice

  • Realizarea analizei potențialului de digitalizare și formare pentru 32 întreprinderi.
  • Derularea programelor de formare profesională a competențelor digitale pentru 301 angajați
  • organizarea a 10 campanii de informare și conștientizare cu privire la importanța formării profesionale pentru digitalizarea afacerilor