fbpx

Digital HR

MYSMIS 134965

Contract de finanțare nr. POCU/726/6/12/134965

Proiect cofinanțat

POCU/726/6/12/134965

Digital HR

MYSMIS 134965

Programul

OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN

Cod apel: POCU/726/6/12/Creşterea participării la programele de formare profesională continuă, cu accent pe acei adulţi, cu un nivel scăzut de calificare şi persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoaşterea şi certificarea rezultatelor învăţării dobândite în contexte non-formale şi informale. Perioada implementare: 01.04.2021 – 31.03.2023

Obiectivul general

Creșterea participării la programele de formare profesională continuă, în special pentru acei adulți cu un nivel scăzut de calificare și persoanele cu vârstă de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate prin furnizarea de servicii de consiliere profesională și tutorat, prin derularea programelor de formare profesională continuă Securitate Cibernetică Industrială, Tranziția la Industry 4.0, Dezvoltarea digitală a Produselor, Fabricația digitală a Produselor, Marketing, Vânzări, Finanțarea Afacerii, Elaborarea planului de afaceri pentru 652 de angajați din toate regiunile mai puțin dezvoltate (Centru, Sud-Est, Sud Muntenia, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud- Vest Oltenia).

Obiective Specifice

  • Dezvoltarea capitalului uman prin participarea celor 652 de angajați din grupul țintă la activități de consiliere profesională și tutorat în vederea încurajării participării la FPC, evaluării personalității și dezvoltării abilităților și încrederii în sine, stabilirii unui plan individual de formare profesională pentru creșterea nivelului de competențe și stabilirii unui traseu de dezvoltare a carierei.
  • Creșterea participării la programele de FPC a 652 persoane prin participarea acestora la cursuri de Securitate Cibernetică Industrială, Tranziția la Industry 4.0, Dezvoltarea digitală a Producției, Fabricația digitală a Producției, Marketing, Vânzări, Finanțarea Afacerii, Elaborarea planului de afaceri timp de 22 luni.
  • Promovarea participării la FPC în rândul angajaților prin organizarea unei campanii de informare și conștientizare referitoare la importanța participării la FPC pe o perioadă de 24 de luni.