fbpx

TRANSFORMAREA DIGITALĂ ÎN MANAGEMENTUL MENTENANȚEI

ALEXANDRU VULPE, VIBRATION ANALYST CAT.III, ISO 18436-2

Procesul de transformare digitală a firmelor ne oferă unelte noi pentru analiza datelor, pe care le putem folosi ca să creștem eficiența sistemelor moderne de mentenanță: mentenanța predictivă, proactivă, prescriptivă.

Fie că folosim sisteme de monitorizare a stării de funcționare, sau aplicații de diagnoză asistată, sau chiar geamănul digital al proceselor de producție și mentenanță, uneltele pe care le avem acum la dispoziție ne ajută foarte mult la creșterea eficienței sistemului pe care vrem să-l optimizăm.


Pentru identificarea din timp a problemelor (înainte să se agraveze) și recomandarea automată a acțiunilor de rezolvare, trebuie în primul rând să știm cum să alegem un set de indicatori agili, care pot fi urmăriți zilnic și care sunt relevanți pentru procesul pe care vrem să-l monitorizăm.

Un exemplu de set de indicatori relevanți pentru procesul de mentenanță sunt indicatorii de fiabilitate (numărul de defecțiuni), mentenabilitate (durata staționărilor) și cost (costuri cu mentenanța reactivă).


O aplicație care poate fi folosită pentru urmărirea zilnică a acestor indicatori, pentru fiecare echipament monitorizat, identifică automat problemele și propune măsuri de remediere, poate fi testată la adresa: kpi (easydataconsulting.com)

Raportul este de tip interactiv 3D și poate fi folosit la identificarea problemelor în timp util. Urmărind problemele apărute și măsurile care au avut eficacitate în rezolvarea lor, aplicația poate construi o bază de date cu recomandări. Când vom avea o problemă nouă, vom primi ca și recomandări acțiunile care au avut în trecut cele mai bune rezultate în rezolvarea unor probleme similare.

 

Pentru diagnoza asistată, putem folosi un model de tip rețea neuronală, care urmărește problemele și simptomele apărute în timp și evaluează eficacitatea măsurilor luate. Acest model poate propune cele mai potrivite măsuri, când vom avea în viitor probleme cu simptome similare.

Un exemplu de sistem pentru diagnoza asistată poate fi testat la adresa: vibrations

Sisteme similare pot fi testate la adresele: bearingshydraulics

Toate aceste aplicații pot fi folosite pentru optimizarea oricărui sistem, fie că este vorba de un sistem de organizare a mentenanței, a producției sau de asigurarea calității. Aplicațiile sunt utilizate în completarea sistemelor de management existente (ERP, CMMS) și se bazează pe datele colectate de aceste sisteme. În final, se poate construi un geamăn digital al proceselor de producție și mentenanță.

 

Există corelații strânse între valorile măsurate în cadrul sistemului de mentenanță predictivă (niveluri de
vibrații, temperaturi, debite, etc), calitatea și randamentul producției. 
De multe ori, riscurile asupra procesului de producție, datorate problemelor tehnice apărute la unele echipamente, pot fi descoperite analizând informații din calitate sau din producție. Un geamăn digital poate semnala din timp riscurile identificate și poate recomanda cele mai eficiente măsuri de remediere. De asemenea, poate face predicții (și simulări) asupra evoluției viitoare a sistemelor de producție, pe baza problemelor identificate (sau simulate).

 

Există metode moderne pentru evaluarea maturității digitale a unui proces (cum ar fi procesul de mentenanță). În urma evaluării, se pot obține recomandări pentru dezvoltările ulterioare. Un exemplu de sistem de evaluare a maturității digitale a procesului de mentenanță poate fi testat la adresa: WCM_survey (Survey code: „000000”).

ÎNSCRIE-TE

CURS WORLD CLASS MAINTENANCE

--- LOCURI LIMITATE ---